www.ronnyfriman.com

                         

Världens Underverk   page not available in english

 


Världens Underverk

Lista över antikens sju underverk som också fastställdes

under just antiken (och sju var ett heligt tal).

 

* Cheopspyramiden
* Babylons hängande trädgårdar (Guds port)
* Zeusstatyn i Olympia
* Artemistemplet i Efesos
* Mausollos gravtempel
i Halikarnassos
* Kolossen på Rhodos
* Fyrtornet på Faros
utanför Alexandria

 

För 3000 år sedan, då Kaldéerna hade sin blomstringstid, kände de till 7 planeter. Det var Solen, Månen, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter och Saturnus. Därav skapade de tidens indelning i den 7 dagar långa veckan, vilken märkligt nog bibehållits genom hela historien. Sjuan var och blev ett heligt tal för många. Världen skapades på sju dagar (inkl vilodagen). 7:an har följt oss till idag. Det pratas om sjusovare, sjumilastövlar, Snövit och de sju dvärgarna, sjuarmad ljusstake och mycket mera.


Cheopspyramiden

     

   

Egyptierna betraktade livet här på jorden som en för-beredelsetid för evigheten. Att begravas på rätt sätt och få en värdig boning efter jordelivet var mycket viktigt. Att också dagligen få offer- eller grav-gåvor var vad man strävade efter. Utanför Kairo i Egypten ligger Farao Cheops-pyramid, där den byggdes för ca 5000 år sedan. Pyramiden är f ö den enda av antikens underverk som finns kvar. Den är idag 140 meter hög men har varit högre. Stenar har släpats bort och de vitpolerade kalkstenarna som täckte pyramiden har med tiden blivit förstörda.


Vikten på stenarna varierade mellan 2,5 ton och ända upp till 15 ton och det finns ca 2,5 miljoner stenar. Men så tog det också 30 år att bygga pyramiden. Det lär har varit ca 360.000 slavar som var med och byggde detta underverk.


Pyramiden är byggd efter nogranna uträkningar och den är, så när som på någon tiondels grad, vänd mot de fyra väderstrecken.


Babylons hängande trädgårdar (Guds port)

   

De hängande trädgårdarna (även kallade "Drottning Semiramis trädgårdar") uppfördes av kung Nebukadnezar II i Babylon (nuvarande Irak) mellan år 604 och 562 f.Kr. till ära för sin drottning som kände saknad efter sitt hemlands berg. Trädgårdarna var anlagda på terasser, uppburna av valv som likt en trappstege höjde sig över varandra. Under trädgårdarna fanns en mängd rum som såg till att hålla svalkan under den svåra sommarhettan. Det växte bl a fikon, mandlar, valnötsträd och granatäpplen enl beskriv-ningar som hittats. Trädgårdarna hängde inte i bokstavlig bemärkelse utan bestod av stegvisa terasser, som stöttades av välvda rum och pelare ända upp i höjd med stadsmurens överdel, kanske upp till 40 meter. Vattnet kom från floden Eufrat via ett slags vattenledning. Mycket lite är känt om hur byggnadsverket såg ut eller ens om det faktiskt existerat.

Babylons inre stadskärnan omgavs av två parallella murar, den inre 7 meter tjock, den yttre 4 meter. Mellan murarna fanns ett mellanrum på 7 meter där trupperna lätt kunde förflytta sig. Runt hela staden fanns en mur som var nästan 2 mil lång och hade vallgravar som på sina håll var 100 meter breda.


Zeusstatyn i Olympia

   

Olympia, en av Greklands medelpunkter, där folk från hela den grekiska världen samlades för de olympiska spelen, fanns Fidias' berömda kolossalstaty av Zeus. Den majestät-iska statyn var gjord av guld och elfenben över en stomme av trä. Hur den blivit förstörd känner man inte till.


Artemistemplet i Efesos

   

Artemistemplet i Efesos (också kallat Dianatemplet) har en mycket gammal historia. Flera tempel efter varandra har stått på samma ställe som detta. Fjärde gången man beslöt sig för att uppföra ett nytt, så skulle det bli ett ena-stående tempel i sin prakt. Kung Kresus av Lydien skickade rika gåvor till detsamma, och det blev så stort och prakt-fullt, att Herodotos jämförde det med pyramiderna. År 356 f.Kr. satte en man vid namn Herostratos eld på detta tempel. Han ville på detta sätt för alltid finnas med i historien och få ett odödligt namn.


Än en gång beslöt man att återuppföra templet med ännu större prakt. Kvinnorna i Efesos sålde sina smycken och skänkte pengarna till templet och kungar och stormän skickade rika gåvor. Återuppbyggnaden tog 120 år. Det nya templet innehöll en ofantlig mängd skatter och kom att kallas för "hela Asiens skattkammare".


År 250 e.Kr. blev templet plundrat och bränt av goterna.


Mausollos gravtempel i Halikarnassos

 

I Mindre Asien i staden Halikarnassos (Turkiet) dog kung Mausolos år 353 f.Kr. Hans djupt sörjande änka, drottning Artemisia, reste för honom ett storslaget gravmonument som blev 40 meter högt. Ända till 1200-talet var det väl bibehållet, men sedan föll det i ruiner och stenarna användes som byggmaterial.


Kolossen på Rhodos

Kolossen på Rhodos var en gigantisk staty och samtidigt en symbol för enigheten hos det folk som bodde på Rhodos. Byggandet av kolossen började 292 f.Kr.. Bygget tog 12 år och slutfördes 280 f Kr. I åratal stod statyn i hamnens inlopp tills en stor jordbävning drabbade Rhodos ca 224 f Kr. Staden skadades svårt och kolossen bröts av vid sin svagaste punkt - knäet. Detta är också det underverk som klarat sig kortast tid, bara 56 år innan jordbävningen förstörde den.


Länge har man trott att kolossen stod framför hamnen i Mandraki och gränslade inloppet. Detta är helt felaktigt. Statyn var, helt enkelt, för liten (33 m hög) för att kunna gränsla hamninloppet. Och dessutom skulle statyn totalt blockerat inloppet efter jordbävningen då den rasade. Nyligen gjorda undersökningar visar snarare på att den restes på den östra udden till Mandrakis hamn eller längre in, på fastlandet.


Fyrtornet på Faros utanför Alexandria

 

Alexandria hade en av de bästa hamnarna, men låg vid en flack kust utan naturliga landmärken. Farliga stormarna styrde ofta skeppen in mot stranden men på fel ställe. Därför byggdes Faros som blev ett ryktbart fyrtorn utan-för Alexandria. Det väldiga tornet hade 300 rum. På Faros' topp fanns en väldig spegel, med vars hjälp bålets ljus-verkan förstärktes. Då araberna intog Egypten, forsatte de att använda Faros. Men nu var fyren i kristendomens fiender, så den grekiske kejsaren bestämde att ödelägga densamma. Det spreds rykten att underbara skatter fanns ligga dolda i fyrtornet, och då började araberna riva tornet. Först när halva tornet var nedrivet förstod araberna att de blivit lurade. De försökte då återuppbygga fyren men det misslyckades.


År 1375 blev fyrtornet totalt förstört genom en jord-bävning.

 


Andra underverk som också nämnts genom tiderna är:

* Babylons murar


* Colosseum i Rom


* Kinesiska muren


* Apollons altare på Delos
* Kyros' palats i Ekbatana
* Alexandrias katakomber
* Stonhenge i England


* Det lutande tornet i Pisa


* Porslinstornet i Nanking
* Hagia Sophiakyrkan i KonstantinopelGemensamt för alla "underverk" är att de är i kolossal-format.


Från 1947 presenterades följande lista på "Nya tidens sju underverk":

* Radion


* Panama-kanalen


* Luftskeppet


* Flygmaskinen


* Radium


* Kinematografen (förtida biograf)


* Jättefartygen


American Society of Civil Engineers (Amerikanska förbundet för väg- och vattenbyggnadsingenjörer) har sammanställde 1994 en egen lista över underverk i den moderna världen.

 

* Kanaltunneln 1 december 1987 - 6 maj 1994 Dover-kanalen mellan England & Frankrike

  


* CN Tower 6 februari 1973 - 26 juni 1976 Toronto, Ontario, Kanada

     


* Empire State Building 22 januari 1930 - 1 maj 1931 New York, New York, USA

    


* Golden Gate-bron 5 januari 1933 - 27 maj 1937 Golden Gate, norr om San Francisco, Kalifornien, USA

     


* Itaipu-dammen Januari 1970 - 5 maj 1984 Floden Paraná, mellan Brasilien & Paraguay

     


* Deltaprojektet 1953 - 10 maj 1997 Nederländerna

    

     


* Panamakanalen 1 januari 1880 - 7 januari 1914 Panamanäset, Panama

     

     Världens sju nya underverk är en modern, alternativ för-teckning till antikens sju underverk som röstats fram av 100 miljoner människor i en global omröstning och som tillkännagavs 7 juli 2007 (070707) i Lissabon. Enligt denna lista är de nya underverken:


* Kinesiska muren i Kina

    

    

Det väldigaste försvarsverk som finns på jorden, och tillika det längsta byggnadsverk som skapats av sargade människo-händer, har kineserna byggt för mer än 2000 år sedan - den kinesiska muren, som är mer än 300 mil lång, sling-rande efter landskapets formationer över berg och dal från Gula havet långt in i Gobiöknen. På sina ställen går den högre än molnen och på flera ställen är den dubbel och norr om Peking tredubbel. Ideligen avbryts muren av större eller mindre torn och deras antal är beräknade till över 20 000. I sten mätt, är muren 120 Cheops-pyramider!

De som utfört byggnationen var tvångskommenderade arbetsföra män och politiska fångar. Tvångsarbetet ut-fördes under vidriga förhållanden och otaliga människor fick sätta livet till. Den stora muren har därför kallats "den längsta kyrkogården på jorden".

Varför bygger man då en sådan gigantisk försvarsmur? Jo, man var rädda för Hunnerna, det vilda mongoliska ryttar-folk som flera århundraden senare skulle bringa det romer-ska riket på fall, som ständigt angrep och härjade i norr. Muren skulle utestänga inkräktarna, men en fästning är inte starkare än dess försvarare. Det visade sig svårt att få tillräckligt antal utbildade soldater och år 317 bröt sig de nordliga stammarna igenom muren. Hunnerstammarna bild-ade ett mäktigt men kortlivat rike i Nordkina.


* Staden Petra i Jordanien

    

         

Petra var en stad under antiken och är idag en arkeologisk plats i Jordanien. Den är belägen omkring 100 kilometer norr om Aqaba intill orten Wadi Musa i provinsen Ma'an. Platsen är omgiven av berg och befinner sig i en sänka som formar en östlig flank av Wadi Arabah, den stora dalgång som leder från Döda havet till Akabaviken. Strabon, Plinius den äldre och andra nämner Petra som nabatéernas huvud-stad och centrum för karavanhandel. Staden har vatten-tillgång, samt är inmurad av tornlika klippor, något som inte bara ger den fördelar som befästning, utan läget, där handelsrutter möttes, från Gaza i väst, Bosra och Damaskus i norr, Eilat och Leuce Come vid Röda havet och genom öknen till Persiska viken gjorde den mycket betydelsefull.

Den byggdes omkring 800-700 f.Kr och stod på topp omkring år noll, då den hade cirka 3000 invånare. Petra blev senare en del av romarriket och på 600-talet blev den en del av Bysantinska riket och många byggnader blev till kyrkor. I takt med att stadens livsnerv - den södra sidenvägen - ersattes med fartygstrafik så tappade staden alltmer sitt berättigande. Efter att varit mycket jord-bävningsdrabbat övergavs staden och föll under 1200-1300-talet i glömska. Petra blev känd i västvärlden först 1812, då den schweiziske upptäcktsresanden Johann Ludwig Burckhardt återupptäckte den. "Källa Wikipedia"


* Kristus-statyn i Rio de Janeiro i Brasilien

     

    

    

Cristo Redentor (Kristus frälsaren) är den välkända kristus-staty som är belägen på det 710 meter höga berget Corcovado, och som blickar ut över staden Rio de Janeiro i Brasilien. Den är förutom symbol för kristendomen ett kännetecken för såväl Rio de Janeiro som för Brasilien. Statyn är 38 meter hög och väger 700 ton. Den är skapad av skulptören Paul Maximilian Landowski (1875-1961), son till polska flyktingar i Paris efter Januariupproret (1863-1864) mot Ryssland för polsk självständighet. Stilen är Art Deco. "Källa Wikipedia"


* Machu Picchu i Peru

    

Machu Picchu (av quechuas Machu Pikchu, gamla bergs-toppen) är en välbevarad förcolumbiansk bergstad i nu-varande Peru. Den ligger 80 kilometer nordväst om Cusco och nära tätorten Aguas Calientes varifrån turister tar sig upp med buss. Staden anses ha byggts av inkan Pachacuti omkring 1440 och var bebodd fram till den spanska erövringen av Peru 1532. Spanjorerna kom dock aldrig till Machu Picchu och hade inte heller någon vetskap om stadens existens. Platsen anses ha valts med tanke på dess unika läge och geologiska förutsättningar. Den är byggd på en 500 meter hög bergstopp, med stupande sidor åt nästan alla håll. Machu Picchu övergavs av inkaindianerna av okända skäl och "glömdes bort", förmodligen på grund av att dess funktion inte längre behövdes efter den spanska erövringen. Staden som med åren kamouflerades av vegetation åter-upptäcktes av några lokala bönder när en skogsbrand bröt ut och avtäckte delar av berget 24 juli 1911. "Källa Wikipedia"


* Pyramiderna i Chichen Itza i Mexiko

    

    

Den historiska staden Chichén Itzá är en arkeologisk plats i sydöstra Mexiko cirka 190 km sydväst om Cancun på norra Yucatánhalvön. Staden bär spår av olika kulturepoker, en maya- och en itzá-epok. Staden var betydande redan under klassisk mayansk tid, c:a 500–900. På 900-talet invadera-des den av itzáfolket. Chichén Itzás storhetstid slutade omkring år 1400. Ruinerna av staden påträffades i djungeln först på 1800-talet. "Källa Wikipedia"


* Colosseum i Rom i Italien

    

I romarriket fanns flera amfiteatrar varav Colosseum var den största och avsedd för gladiatorspel och djurhets-ningar, där vilda djur och dödsdömda människor kämpade mot varandra. Colosseum rymde inte mindre än 45 000 sittande och 5 000 stående åskådare. Den var i bruk ända in i kristen tid. Inte förrän på 500-talet upphörde gladiatorstriderna och djurhetsningarna. Därmed började även förfallet för anläggningen.


* Taj Mahal i Indien

    

Taj Mahal är ett mausoleum i Agra i Indien som mogul-härskaren Shah Jahan lät uppföra över sin älsklingshustru Mumtaz Mahal. Byggnationen påbörjades 1632 och slut-fördes omkring 1643. Många arkitekter var involverade i arbetet med Taj Mahal, men Ustad Ahmad Lahauri framstår som den som troligen haft det största inflytandet. Taj Mahal anses generellt vara det mest praktfulla exemplet på mogularkitektur, en stil som kombinerar element från persisk, turkisk, indisk och islamisk arkitektur. Det vita kupolförsedda mausoleet är den mest kända delen av monumentet av alla de olika byggnader som Taj Mahal består av. "Källa Wikipedia"


                             

www.ronnyfriman.com © 2007

Första SidanBilder Freddy Mercury - Queen FAQ´s Gästbok Koncentrationsläger

Kontakta Mig Lastbilar & BilarLite Om Sex Länkar, Smått & Gott Mitt StjärnteckenMotorcyklar

Poesi Polis Polis Pot...Skoj  • Skrivbordsbilder Sveriges Nollvision Till Minne Av...

Till Salu  • Upptäck VärldenVad Hände 1962 ?  •  Världens Giftigaste.. .Världens Underverk

footer image footer image