www.ronnyfriman.com

          click for english      Upptäck Världen 

                          Sida 5

 0     1                         


10 kända spökstäder i världen!


 1. Agdam, Azerbajdzjan.

Agdam är en stad i sydvästra delen av Azerbajdzjan och huvudstad i Agdam Rayon. I juli 1993, efter hårda strider, var Agdam intaget av styrkor från Nagorno-Karabach-republiken under 1993 års sommar-offensiver. När staden föll, flydde hela befolkningen österut. I de omedelbara efterdyningarna av striderna beslutade armeniska styrkor att förstöra mycket av Agdam för att förhindra en återerövring av Azerbajdzjan. Ännu mer skada inträffade under de följande decennierna när den övergivna staden plundrades för byggmaterial. Agdam är för närvarande en ruinerande, obebodd spökstad, som en gång hade en befolkning på över 150.000 människor.

Stadens stora moské överlevde men är i dåligt skick och idag används den som en armenisk ladugård, vilket genererar skarp kritik från Azerbajdzjan och turkiska samfund, som klagat till påven Benedictus XVI om moskén nuvarande situation.

Staden används för närvarande som en buffertzon av Försvarsmakten Armenien, vilket innebär att Agdam förblir tomt och ruttnande, vanligtvis också förbjuden för sightseeing.
"Källa Wikipedia"

   

                 

    

    


 2. Craco, Italien.

Craco ligger i regionen Basilicata och provinsen Matera. Cirka 40 km inåt landet från Tarantobukten vid vristen i Italien. Denna medeltida stad är typiskt för dem i området, byggt upp med långa böljande kullarna runt omkring som möjliggör odling av vete och andra grödor. Craco kan dateras tillbaka till 1060 när landet var i ägandet av ärkebiskop Arnaldo, biskop i Tricarico. Denna mångåriga relation med kyrkan har haft mycket stort inflytande över invånarna genom tiderna.

År 1891 var befolkningen i Craco på drygt 2000 personer, trots att det hade varit många problem, med dåliga jordbruksförhållanden som skapade desperata tider. Mellan 1892 och 1922 flyttade över 1300 personer från staden till Nordamerika. Dåligt jordbruk tillsammans med jordbävningar, jordskred och krig - alla bidrog till denna massutvandring. Mellan 1959 och 1962 plågades Craco av ännu mer jordskred och jordbävningar. År 1963 överfördes de återstående 1.800 invånarna till en närliggande dal som kallas Craco Peschiera, och den ursprungliga Craco förblir i ett tillstånd av sönderfall till denna dag.
"Källa Wikipedia"

   

         

         


 3. Famagusta, Cypern.

Famagusta är en stad på östkusten av Cypern och är huvudstad i Famagusta Distriktet. Den ligger öster om Nicosia, och har den djupaste hamnen på ön. Sedan den turkiska invasionen 1974 ligger staden de facto i turkiska republiken på norra Cypern. Den gamla turistkvarteren i Varosha är övergivna och inhägnade, i avvaktan på en lösning av Cypernfrågan. De enda som kommer in innanför den s.k "Green-Line"-gränsen för området är FN-trupper och turkiska armén. Om du korsar denna "Green-Line" utan lov kan du vänta dig dryga böter och i vissa fall fängelse. "Källa Wikipedia"

         

         


 4. Gunkanjima, Japan.

Denna ö är en av 505 st obebodda öar i Nagasaki prefektur i Japan ca 15 km från Nagasaki själv. Det är känt som Gunkanjima eller Battleship Island ("krigsskepps-ön") tack vare dess höga murar mot havet. Det började 1890 när ett företag som heter Mitsubishi köpte ön och började ett projekt för att hämta kol från botten av havet. Detta väckte stor uppmärksamhet, och år 1916 tvingades man att bygga Japans första stora betongbyggnad på ön. Ett block av lägenheter som skulle rymma alla arbetstagare och samtidigt skydda dem från orkaner.

Att kol grävts ur under havet kan i någon liten del hänföras till Japans tidiga industrialisering och därefter drivit sin aggression under andra världskriget. Vid denna tid tvingade regeringen fångar från Korea och Kina att arbeta i gruvorna - många omkom under svåra förhållanden. Ön var omgiven av höga betongmurar, och det fanns hav, inget annat än havet, runt om. Det var trångt med betongbyggnader som var så höga som nio våningar.
 

Koreanerna bodde i byggnaderna i utkanten av ön. Sju eller åtta av dem trycktes samman i ett litet rum, som ger varje person inte mer än ett par meters utrymme. Gruvan var djupt under havet, arbetarna nådde den genom en hiss ner i en lång smal gång. Kolet togs upp från en rymlig underjordiska kammare, men utgrävning-platserna var så små att de måste huka för att arbeta. Det var olidlig och ansträngande arbete. Gas samlades också i tunnlarna, och bergets tak och väggar hotade att kollapsa vilken minut som helst.

År 1959 hade befolkningen svällt och skröt om en täthet på 835 personer per hektar för hela ön (1.391 per hektar för ett bostadsområde) - en av de högsta befolkningstäthet som någonsin registrerats i hela världen. Sedan petroleum ersatt kol i Japan på 1960-talet började kolgruvor stänga över hela landet, och Hashimas gruvor var inget undantag. År 1974 tillkännagav Mitsubishi en officiell stängning av gruvan, och idag är det tomt och öde, resor dit är för närvarande också förbjudet. Ön var platsen för 2003 års film "Battle Royale II" och inspirerade den slutliga nivån för ett populär asiatisk tv-spel "Killer7".
"Källa Wikipedia"

     

     

  

  


 5. Kadykchan, Ryssland.

Kadykchan var en av många små ryska städer som föll i ruiner när Sovjetunionen kollapsade. Invånarna var tvugna att flytta för att få tillgång till grundläggande saker som rinnande vatten, skolor och sjukhus. Staten flyttade ut invånarna över en period på två veckor, och dom blev förda till andra städer där de fick ett nytt boende. En gång en tenn-gruvstad med 12.000 människor, idag helt öde. I sin brådska att lämna, lämnade invånarna kvar sina tillhörigheter i sina hem, så du kan nu hitta åldrande leksaker, böcker, kläder och andra föremål i hela staden.

Någonstans sägs det att värmesystemet brakade ihop i en vinter, därför var folk tvugna att flytta ifrån staden. Staden värmdes upp med ånga men elnätet klarade inte dom kalla vintrarna som råder i Sibirien (upp till -50 grader). Dessutom så saknade staden syfte efter kommunismens fall, p g a att inga industrier i närheten hade någon produktion. Att då återvända till staden efter vintern var helt uteslutet. "Källa Wikipedia"

    

     

     

     


 6. Kolmanskop, Namibia.

Kolmanskop är en kvarleva av staden som byggdes 1908, under den period då diamanter började utgrävas i Namibia. Beläget i öknen Namib, ca 10 km från hamnstaden Lüderitz i Namibia. Världskriget har minskat intresset för diamanter, eftersom det upptäcktes stora fyndigheter av diamanter. År 1956 var staden Kolmanskop övergiven. Genom tiden har sand från Namiböknen svept in i dom lokala byggnaderna. Några av de övergivna husen syns idag. Bäst bevarade byggnad är fd disponentvillan runt gruvan. Kolmanskop är också känd i filmen King is Alive and Dust Devil. Idag är staden ett populärt turistmål. "Källa Wikipedia"

     

     

     


 7. Kowloon Walled City, Kina.

The Kowloon Walled City var beläget strax utanför Hong Kong, Kina under brittiskt styre. En tidig utkikspost för att skydda området mot pirater. Det var ockuperat av Japan under andra världskriget och som övertogs av ockupanter efter Japans kapitulation. Varken Storbritannien eller Kina ville ha ansvaret för staden, så det blev en egen laglös stad. Och befolkningen blomstrade i årtionden, med invånarna som byggde labyrintiska korridorer ovanför gatunivå, som var igensatta med skräp. Byggnaderna växte så höga att solljuset inte kunde nå botten och hela staden måste belysas med lysrör. Det var en plats för bordeller, kasinon, opiumhålorna, kokain-salonger, matställen som serverade hundkött och hemliga fabriker som producerade utan myndigheternas insyn.

Som mest fanns över 30.000 invånare i staden och den ansågs så farlig att utomstående sällan vågade sig dit. Vid olika tillfällen försökte Triad-gäng utöva en viss kontroll över staden men generellt existerade den som en nästan helt autonom region med vatten som anskaffas från hemmagjorda brunnar och eller olagligt sögs från Hongkong-nätet. Det fanns bara två riktlinjer för byggande i staden: höjden av lägenhets-strukturerna fick inte kunde överskrida 14 våningar p g a dess närhet till Kai Tak: s flygplats, och lägenheterna var tvungna att kopplas med el, för att förhindra användning av öppen eld. Utöver detta fanns det ingen styrande organ eller polisstyrka, det drevs av knarkkungarna, organiserade brottssyndikat, och olicensierade tandläkare som höll praxis i trånga lägenhetsutrymmen.

Det revs 1993 efter ett gemensamt fattat beslut av brittiska och kinesiska myndigheter, som äntligen hade blivit medvetna om den ohälsosamma, anarkistiskta stad och dess befolkningen som var helt utom kontroll.

Efter dess förstörelse förvandlades platsen till en traditionell kinesisk park med bara ett fåtal av de ursprungliga byggnaderna för att lämna någon antydan om vad som låg där förut, på ett sätt fick då Kowloon Walled City status som legend för evigt. Även om det kan vara lätt att över-romantisera hur det kan ha varit, så tjänar helt klart en plats som detta, en status över verkligt självreglerande, självförsörjande och självbestämmande modernt samhälle som trots sina mörka sidor lyckades att frodas.
"Källa Wikipedia"

  

     


 8. Oradour-sur-Glane, Frankrike.

Oradour-sur-Glane är en stad strax utanför Limoges i Frankrike. Den kallas i Frankrike även Martyrstaden då hela befolkningen mördades och staden brändes ner av tyskarna den 10 juni 1944. Oradour återuppbyggdes aldrig utan står kvar som ett monument över krigets vansinne. Enligt vissa källor skulle tyskarna egentligen ha angripit Oradour-sur-Vayres, men förväxlade dessa städer på grund av deras namnlikhet.

Massakern genomfördes av delar av den tyska SS-pansardivisonen Das Reich, som var på marsch mot striderna i Normandie. Divisionens fjärde regementes första bataljon under befäl av Adolf Diekmann fick uppdraget att genom att ta gisslan få loss en annan bataljonschef, Helmut Kämpfe, som tillfångatagits av den franska motståndsrörelsen, och gick in med cirka 180 man i Oradour-sur-Glane.

Bataljonschefen delade upp befolkningen och spärrade in kvinnor och barn i kyrkan. Männen spärrades in i lador som besköts med kulsprutor och därefter brändes ner. Fem män lyckades överleva. Ungefär samma procedur tycks ha utförts i kyrkan. Endast en kvinna lyckades undkomma ur kyrkan.

Praktiskt taget hela befolkningen, 642 invånare dödades, varav 247 kvinnor och 205 barn. När Diekmann rapporterade händelsen till sin chef överste Stadler, gjorde denne klart för Diekmann att det skulle bli en rapport till krigsrätt för hans sätt att tackla problemet. Innan någon rättegång hann komma till stånd, dödades Diekmann av granatsplitter i Normandie, och rättegången genomfördes aldrig..
"Källa Wikipedia"

     

     

     

     


 9. Pripyat, Ukraina.

Pripyat är en spökstad i norra Ukraina, i Kiev-provinsen, nära gränsen till Vitryssland. Staden är förmodligen den mest kända spökstaden i världen. Pripyat grundades 1970 för att hysa anställda till det närliggande kärnkraft-verket i Tjernobyl. Pripyat proklamerades som stad i 1979, men övergavs 1986 efter Tjernobylkatastrofen. Det var den nionde kärnkraftstaden i Sovjetunionen på sin tid. Dess befolkning hade omkring 50.000 före olyckan. Årlig relativa naturlig ökning beräknas till cirka 800 personer, plus över 500 nykomlingar från alla hörn av Sovjetunionen varje år. Det hade planerats att Prypiat befolkning borde ha stigit upp till 78.000 inom den närmaste framtiden. Prypiat hade en järnvägslänk till Yazov station samt en trafikerad flod i närheten.

Tillgång till Pripyat, till skillnad från städer av militärt intresse, var inte var begränsad innan katastrofen. Före Tjernobylolyckan, kärnkraftverk sågs av Sovjetunionen som säkrare än andra typer av kraftverk. Kärnkraftverk uppgavs vara en prestation av sovjetisk konstruktion, där kärnkraften användes för fredliga ändamål. Talesättet "den fredliga atomen" var populärt under den tiden. Den ursprungliga planen var att bygga anläggningen endast 25 km från Kiev, men Ukrainas vetenskapsakademi, bland flera, uttryckte oro över att stationen kom för nära staden. Således byggdes stationen och Pripyat på sin nuvarande plats, cirka 100 km från Kiev. Efter katastrofen, evakuerades staden Pripyat på två dagar. Tillsammans med sitt främsta mål att vara hem för kärnkraft-verkets anställda, hade Pripyat också setts som en viktig järnvägsknut och flodtrafik i norra Ukraina.

Många av byggnaderna och interiörer i Pripyat har vandaliserats och plundrats under åren. På grund av det faktum att byggnaderna inte har upprätthållits sedan 1986, har taken börjat läcka, och på våren är rummen översvämmade med vatten. Träd kan ses som växer på taken och även inne i byggnader. Ett anmärkningsvärt landmärke som ofta med i fotografier av staden, videospel och synlig från luften - t ex som Google Maps , är en sedan länge övergiven pariserhjul som ligger i Prypiat nöjespark.
En naturlig fråga är om det är säkert att besöka Pripyat och omgivningen. The Zone of Alienation anses relativt säkert att besöka, och flera ukrainska företag erbjuder guidade turer runt området. Strålningsnivåerna har sjunkit avsevärt, jämfört med de dödliga nivåer av April 1986 på grund av sönderfallet av kortlivade isotoper som frigörs vid olyckan. På de flesta håll i staden, av strålning inte de överstiger nivån motsvarande dos av 1 mikrosievert per timme. Staden och Zone of Alienation är nu kantad med vakter och polis, men att få de handlingar som krävs för att komma in i zonen anses inte vara särskilt svårt. År 2005 grundade en New York-baserade entreprenören David C. Haines ett företag att ge guidade turer i staden. En guide följer med besökare för att se ingenting är vandaliserade eller tas från zonen. Dörrarna till de flesta byggnaderna är öppna för att minska risken för besökare, och nästan alla av dem kan besökas när de åtföljs av en guide. Staden Tjernobyl, som ligger några kilometer söderut från Pripyat har vissa boende inklusive hotell, många flerbostadshus, och en lokal lodge, som bibehålls som ett permanent uppehållstillstånd för turister.

Den allmänna evakueringen av Pripjat sattes i gång först ett och ett halvt dygn efter katastrofen. Ca 50.000 människor skulle bort från sina hem. 1200 bussar från Kiev körde in i Pripyat. På två och en halv timme tömdes alla hus, och dom som var strålskadade flögs vidare till ett specialsjukhus i Moskva.

Evakuerings-notering, 27 April, 1986 "För uppmärksamhet för invånarna i Pripyat! Kommunfullmäktige informerar dig om att på grund av olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl i staden Pripyat har de radioaktiva villkoren i närheten gjort att folk mår allt sämre. Kommunistpartiet, dess tjänstemän och de väpnade styrkorna vidtager nödvändiga åtgärder för att bekämpa detta. Emellertid i syfte att hålla folk så säkra och riskfria som möjligt, där barnen är högsta prioritet måste vi tillfälligt evakuera invånarna i de närmaste städerna i Kiev provins . Av dessa skäl, med början från den 27 april, 1986 på eftermiddagen kommer varje flerfamiljshus att kunna ha en buss till sitt förfogande, som övervakas av polisen och stadens tjänstemän. Det är mycket lämpligt att ta dina dokument, vissa viktiga personliga tillhörigheter och en viss mängd mat, i nödfall, med dig. Ledande befattningshavare av allmänna och industriella anläggningar i staden har beslutat om en förteckning över de arbetstagare som behövs för att stanna i Pripyat och hålla dessa anläggningar i ett gott skick. Alla hus kommer att bevakas av polisen under evakueringen-perioden . "Kamrater", se till att lämna din bostad tillfälligt och kontrollera att du har stängt av ljus, elektrisk utrustning och vatten och stänga fönstren. Var lugn och ordnad i processen för denna kortsiktiga evakuering."

 

Hälsoeffekterna efter Tjernobyl är ifrågasatta och det enda som man är helt överens om är att drygt 130 anställda vid räddningstjänsten och kärnkraft-verket dödades och en FN-rapport konstaterar också att 1.000 personer ådrog sig höga strålningsdoser vid olyckan. Rapporter 20 år efter olyckan visar att många människor, speciellt barn, fått sköldkörtelcancer på grund av olyckan. En rapport som miljögruppen Greenpeace tog fram 2006 hävdade att cirka 60.000 människor dött i Ryssland till följd av Tjernobyl. Kostnaderna har varit gigantiska. Studier visar att år 2015 har Tjernobyl kostat världen 9.000 miljarder dollar. Radioaktiviteten från Tjernobyl förorenade cirka 200.000 kvadratkilometer mark i före detta Sovjetunionen och i övriga Europa. Utsläppen har fått stora följder för flora, fauna samt för människors miljö och hälsa för lång tid framåt.

Sarkofagen i Tjernobyl läcker idag ut radioaktiva ämnen och måste gjutas om, men ingen vill betala."Källa Wikipedia och dagspress"

 

Ines, International nuclear and radiological event scale, mäter graden av allvarlighet vid olyckor med radioaktiv strålning. Skalan är sjugradig. Tjernobyl fick graden 7 på skalan. Klicka dig vidare längst ner på sidan till nästa sida om kärnkraft, där beskrivs bl a mer om Ines.

  

  

     

     

  

  

     

  


 10. SanZhi, Taiwan.

Sanzhi var platsen för en ovanlig semesterort byggd 1978 och som blev övergiven innan någon av de byggnaderna var bebodda. Efter många år i ett tillstånd av förfall, revs allt i slutet av 2008 och början av 2009. Platsen var en favorit bland fotografer och turister, men insatser för att rädda det misslyckades, och platsen har nu byggs om. "Källa Wikipedia"

  

     

     

     


 Högst trolig kandidat till listan, Fukushima, Japan.

Fukushima I är ett japanskt kärnkraftverk som ligger vid havskusten i staden Okuma i Fukushima prefektur på nordöstra Honshu. I närheten i prefekturen finns ytterligare ett kärnkraftverk, Fukushima II. Kraftverket drabbades svårt av jordbävningen vid Tohoku den 11 mars 2011. Kärnkraftverket hade före olyckan år 2011 sex reaktorer i drift och var därmed ett av de största kärnkraftverken i världen. Från september 2010, har block 3 körts på MOX-bränsle i stället för låganrikat uran, vilket används i de andra fem reaktorerna.

Japan ligger i en skärningspunkt mellan fyra olika tektoniska plattor, där jordbävningar är vanliga.

Den 11 mars 2011, kl 14:46 lokal tid (06.46 svensk tid), inträffade en mycket kraftig jordbävning i havet utanför Sendai, Japan. Denna jordbävningen är den kraftigaste som uppmätts i Japan och har sitt epicentrum på 2,5 kilometers djup i havet utanför regionen Tohoku, cirka 380 kilometer nordost om Tokyo. Skalvet beräknas till magnitud 9,0 och är det femte kraftigaste i världen. Kort därefter drabbas östra Japan av en tsunami. I hamnen i Sendai slår en tio meter hög flodvåg in och för med sig nästan allt i sin väg. Flera japanska kärnkraftverk stängs automatiskt vid jordbävningen. Ett mindre radioaktivt läckage rapporteras från Fukushima. Vid denna tidpunkten vidhöll den japanska kärnkraftsmyndighet dock att olyckan var en klass fyra ("Olycka utan betydande risk för omgivningen"). Den 18 mars höjde den japanska kärnkraftsmyndigheten incidenten till en 5:a på INES-skalan, vilket motsvarar samma gradering som Harrisburgolyckan 1979. Cirka en och en halv månad efter jordbävningen höjde japanska myndigheter incidenten till en 7:a på INES-skalan, alltså den högsta graden och som nu är att betrakta som lika allvarlig som Tjernobyl-olyckan 1986.

Drygt ett dygn senare efter jordbävningen, den 12 mars, exploderar reaktoröverbyggnaden i reaktor 1 i Fukushima. Här kommer också fakta som tyder på att reaktor 1 har råkat ut för en härdsmälta. Samtidigt kommer rapporter om att upp emot tiotusen befaras ha dödats, i den enorma förstörelsen i Sendaiområdet, där flodvågen orsakat mer död och förödelse än jordbävningen. Det står nu allt mer klart att kärnkraftskatastrofen i Fukushima är mycket allvarlig.

Den 14 mars exploderar reaktor 3 i Fukushima, och evakueringen av boende har påbörjats.

Den 15 mars exploderar reaktor 2 i Fukushima, dessutom utbryter en brand i den avstängda reaktor 4. Denna gång befaras att tanken i reaktor 2 kan ha skadats.

Den 16 mars börjar det att brinna i en redan skadad reaktor. Försök görs med kylning av reaktorerna från helikopter, där stora mängder vatten hälls över reaktorerna vid Fukushima, men kylningseffekten är oklar och strålningsmängden är opåverkad.

Den 2 april upptäcker man extrema värden av radioaktivitet vid kraftverket. Man konstaterar senare att det finns en spricka i en reaktor som läcker ut radioaktivt kylvatten. Flera försök görs dom närmaste dagarna med att försöka täta läckan, men misslyckas. Till sist lyckas man ändå få stopp på läckaget. Under arbetet med att täppa till läckan så har enorma mängder radioaktivt kylvatten sprutat ut i havet och värden på fem miljoner gånger högre halter av jod-131 än den lagliga gränsen uppmätts i havsvattnet runt anläggningen.

En och en halv månad efter jordbävningen brottas Fukushima fortfarande med stora problem för att kyla ner reaktorena. Ägarna till anläggningen har tvingats använda havsvatten för att kyla ner de tre reaktorerna för att undvika en katastrof, när all annan kylning fallerade. Havsvattnet är korrosivt för materialen inne i reaktorerna, som därmed förstörts för all framtid. Stora mängder havsvatten har använts för att släcka de bränder som uppstått och vattensamlingar i angränsande turbinbyggnader har blivit så radioaktiv att personal strålskadats. Samma vatten har trängt ned i marken och även konstaterats nått havet. Platsen för olyckan är därmed kraftigt nedsmutsad för mycket lång tid framöver. Det har framkommit att kraftverksägaren helst vill slippa ta hand om vad som är kvar av byggnaderna och i stället låta dem stå kvar övertäckta med sarkofag av Tjernobyltyp. Fukushima skadades svårt efter skalvet den 11 mars 2011 och kommer att skrotas helt. Men först måste de radioaktiva läckorna täppas till och hoten om total härdsmälta avvärjas. Hela räddningsarbetet har kantats av otaliga efterskalv. Exakt en månad efter det första skalvet inträffade ännu ett kraftigt jordskalv men inga större skador blev rapporterade.

Det skalvskadade japanska kärnkraftverket Fukushima ska kunna stängas ned inom nio månader, enligt ägarbolaget Tepco. Strålningsnivåerna ska då vara under kontroll. Första steget är att inom tre månader kyla ned reaktorerna till en stabil nivå. Därefter ska de stängas helt och reaktorbyggnaderna så småningom täckas för. Då först är kärnkraftverket ofarligt och den omedelbara krisen når ett slut.
 

DEBATTEN SOM FÖLJT:

Den kraftiga jordbävningen i Japan förstörde kärnkraftverket i Fukushima. Men följderna är ännu långt ifrån kända. Ingen nu levande kommer att se resultatet av kärnkraftsolyckan. Och det är just det som är problemet, det finns inget slutresultat. Sarkofagen i Tjernobyl läcker radioaktiva ämnen och måste gjutas om, ingen vill betala. Fukushima uppskattas innehålla över hundra gånger så mycket radioaktivt bränsle som Tjernobyl, därtill extremt farligt plutonium/uran, mox, vilket inte fanns i Tjernobyl. Fukushima­katastrofen kan komma att få Tjernobyl att framstå som en liten olycka.

De radioaktiva utsläppen från kärnkraftverket Fukushima närmar sig samma nivåer som katastrofen i Tjernobyl 1986. Det visar en undersökning av österrikiska forskare som är publicerad på sajten Newscientist.com.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) rekommenderar alla svenskar som vistas inom en radie av 25 mil från Fukushima kärnkraftverk ska ta jodtabletter, och att alla svenskar inom en radie på 80 km från kärnkraftverket Fukushima ska lämna området. Atomenergiorganet IAEA har också uppmanat Japan att utvidga evakueringszonen sedan för hög strålning uppmätts fyra mil från Fukushima, men japanska myndigheter vidhåller att ingen hälsorisk föreligger.

"Källa Wikipedia och dagspress"

  

     

    Mer om kärnkraft och händelseförloppet i Fukushima och Tjernobyl.

Klicka vidare här under:


 0     1                         


                             

www.ronnyfriman.com © 2007

Första SidanBilder Freddy Mercury - Queen FAQ´s Gästbok Koncentrationsläger

Kontakta Mig Lastbilar & BilarLite Om Sex Länkar, Smått & Gott Mitt StjärnteckenMotorcyklar

Poesi Polis Polis Pot...Skoj  • Skrivbordsbilder Sveriges Nollvision Till Minne Av...

Till Salu  • Upptäck VärldenVad Hände 1962 ?  •  Världens Giftigaste.. .Världens Underverk

footer image footer image